Terapie TČM

20953643_1603075509732001_6724384426237887458_n

Monika Křeková
Terapeut tradičnej čínskej medicíny

Monika Křeková je absolventkou Inštitútu tradičnej čínskej medicíny v Hlubokej nad Vltavou. Ide o štúdium piatich schopností - fytoterapia, akupunktúra, dietológia, Tuina masáž a Čchi kung. Vzdelávací program sa zameriava na teóriu zdravého životného štýlu, dietetiku, potravinové doplnky, relaxačné a regeneračné cvičenie, Tuina masáže, reflexné zóny a body a modernú medicínu.

Od roku 2005 sa aktívne zaoberá praxou tradičnej čínskej medicíny so sústredením sa na kompletnú diagnostiku zdravotných problémov a ich následné celostné adresovanie najmä metódami fytoterapie a akupunktúry.

V roku 2009 získala v Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Hlubokej nad Vltavou certifikát na vykonávanie akupunktúrnych omladzovacích techník tváre a svoju prax v oblasti tradičnej čínskej medicíny obohatila ďalším štúdiom v Thajsku a Číne.

O úrovni odborných vedomostí Moniky Křekovej a vlastných skúseností vypovedajú jej spokojní klienti a nespočetné množstvo vyliečených symptómov tých najrôznejších zdravotných ťažkostí.

Vzdelanie a prax:

- Škola tradiční čínské medicíny studium pěti dovedností 01/2007 - 06/2009
  (Vzdelávací program teorie zdravého životního stylu, dietetika, potravinové doplnky, relaxační a regenerační cvičení, Tui Na masáže, reflexní zóny a body, moderní medicína)
- Omlazovací techniky obličeje 07/2009
- Julian Scott: Akupunktura v léčbě dětí 04/2012
- Akupunktura dvanácti kloubú 11/2013
- Komplexní pojednání o osmi mimořádných drahách 10/2014
- Komplexní pojednání o osmi mimořádných drahách včetně praktické výuky 11/2014
- Léčba očí akupunkturou 09/2015
- Urologické obtíže v TČM 04/2016
- Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny I 09/2016
- Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny II 01/2017
- Tréningový program Akupunktúra, Moxování, Tuina a Tradiční čínská medicína (Chengdu university of traditional chinese medicine, China) 04/2017
- Nové léčivky a jejich správné použití a San Shi & Duan Gu – Tři Smrťáci a strava bez zrní 06/2017
- Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny IV 09/2017
- Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky 11/2018
- Gynekologie vybrané kapitoly z Fu Ke 12/2018
- Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky II 01/2019
- Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky III 03/2019
- Mezinárodní klasifikace nemosí dle WHO 11/2019

Viac sa dozviete na www.monikakrekova.sk.